A növényvédelemről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet szabályoz minden fajta növényvédelmi tevékenységet, annak csak egy része vonatkozik a közterületi növényvédelmi tevékenységre.


A rendelet alapján, a közterületen, lakott területen, üdülőterületen, akár az ott áthaladó vasúti pályatestet is ideértve, a közösségi célt szolgáló területen (pl.: oktatási, egészségügyi, szociális intézmények, vallási közösségek intézményeinek területe), házi kertben és a az ingatlantulajdonos kezelésébe utalt közterületen kizárólag, II. vagy III. forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szereket szabad felhasználni. Ettől eltérni, és szükség esetén I. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szert, csak felsőfokú végzettséggel rendelkező növényvédelmi szakirányító személyes bevonásával lehet.

Mindemellett, növényvédő szert közterületen csak úgy lehet felhasználni, ha a munkavégzésről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatták.

Milyen egyéb szabály vonatkozik a nem közterületen, de lakott területen végzett növényvédelmi kezelésekre?

Amennyiben nem kézi erővel hajtott, azaz motoros géppel történik a növényvédelmi kezelés az adott lakott területen, a kezelni kívánt területtel szomszédos ingatlanon tartózkodókat a kezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell.

A fenti szigorú szabályozás indokolatlan lenne a lakott területen kívül végzett növényvédelmi tevékenység esetén. Így az autópálya, autóút, főút besorolású közutak és vasutak lakott területen kívüli szakaszai bármely forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel kezelhetők.

Ezek alapján, nyugodtak lehetünk, és nincs más dolgunk, mint hátra dőlve, a karos székünkből figyeljük a közterületen végzett növényvédelmi tevékenységet. Annyi bizonyos, hogy a növényorvosok indokolatlan kezeléseket nem végeznek, de mint tudjuk a szükség néha törvényt bont.