A gazdálkodóknak a gazdálkodási napló vezetése a legjelentősebb dokumentáció. A gazdálkodás során végrehajtott tevékenységeket, megfigyeléseket, adatokat a napló meghatározott lapjain kell lejegyezni. Az egyes támogatások ellenőrzésekor is fontos alapdokumentum a napló.


 

Gazdálkodási naplót nem kötelező mindenkinek vezetni, bár ez mostanra a legtöbb gazdálkodót érinti. A mostani napló „elődje” a korábbi Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatás jogcímrendeletében került kihirdetésre. Az AKG támogatásban részt vevők mellett a napló vezetése többek között a Kedvezőtlen adottságú területekhez (KAT) és Natura 2000 gyepterületekhez igényelhető támogatásokhoz, valamint a nitrátérzékeny területeken gazdálkodók és a háztartási igényt meghaladó mértékben állattartást folytató gazdálkodóknak is kötelező volt. Mindezen adminisztrációs kötelezettségeket egyazon naplóban kellett megtenni.

2015-ben azonban két támogatás esetében további adminisztrációs kötelezettség is bevezetésre került: egyes termeléshez kötött támogatás típusokhoz, továbbá a zöldítéshez tartozó ökológiai jelentőségű másodvetéshez kapcsolódóan. 2015-ben a fenti támogatásokat szabályozó rendeletekben jelentek meg az elvárt adattartalmakra vonatkozó dokumentációs formanyomtatványok. Ezek az új adattartalmak azonban nem kerültek bele a régi gazdálkodási napló sablonba, azokat külön kellett vezetni, ezáltal egyre nehezebben volt átlátható, hogy mit, hol, mikor és kinek kellene adminisztrálni. Egy átláthatóbb rendszer kialakítása érdekében került felülvizsgálatra a korábbi gazdálkodási napló, amelybe beépítésre kerültek a 2015-ben, újonnan keletkezett adminisztrációs kötelezettségek is, ezért nevezik a 2016. január 1-től vezetendő naplót egységes gazdálkodási naplónak. Kivétel persze sajnos most is van, a termeléshez kötött támogatások esetében az úgynevezett tárolási napló nem került integrálásra.

Az új napló a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. számú mellékletében található. A napló vezetésében a napokban módosított, a www.palyazat.gov.hu honlapon található kitöltési segédlet ad iránymutatást. A segédlet számos magyarázatot, példát is tartalmaz. A segédlet továbbá teljes körűen felsorolja, hogy mely támogatások igénybevétele esetén van naplóvezetési kötelezettség. Ez jelenleg összesen 18 támogatást, esetet érint.

Az egységes gazdálkodási napló vezetési időszaka is megváltozott. Korábban azt gazdálkodási évekre kellett vezetni, amely adott év szeptember 1-től következő év augusztus 31-ig tartott. A Vidékfejlesztési Programban a közvetlen támogatásokhoz igazodva a támogatások naptári éves ciklusra vonatkoznak, így a napló vezetése is január 1-től december 31-ig szól. A napló vezetési időszakának módosítása miatt az úgynevezett „webGN” benyújtási időszaka is megváltozott, azt a tárgyévet követő év január 1.-től március 1-ig kell benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz. A webGN keretében a gazdálkodási napló meghatározott adatait kell elektronikusan beküldeni. WebGN benyújtására, először 2017-ben, már a Natura 2000 gyepterületen és a Természeti hátránnyal érintett területeken (THÉT, korábban KAT) kompenzációs kifizetést igénybe vevőknek is szüksége lesz.