A benyújtási időszak lezárulásával egy viszonylag feszült időszakot tudhatunk magunk mögött. A támogatási kérelmek összeállítása és az ehhez szükséges információk összegyűjtése, a pályázat részleteihez kapcsolódó döntések meghozatala sok időt és szinte folyamatos figyelmet követelt. Mivel a VP-AKG rugalmasabb, könnyebben alakítható pályázati struktúrává alakult, ezért alaposabb átgondolást igényelt a támogatási kérelmek elkészítése, mint a korábbi időszakokban. Ehhez ugyan többféle segítséget is kaptak a gazdálkodók, mint például az egész országot érintő tájékoztató fórumok, a NAK honlapján elérhető AKG kalkulátor és az AKG és ÖKO kézikönyvek is, de el kell ismernünk, hogy az AKG és ÖKO támogatási feltételek bonyolultak, átlátásuk sok időt és türelmet igényelt.


 

Pontosan emiatt kíváncsian vártam, hogy mit mutatnak majd a benyújtási adatok, milyen lesz majd a kérelmezési kedv. Összességében elmondható, hogy az igénylők számát tekintve hasonló az érdeklődés az AKG iránt, mint az előző időszak, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében meghirdetett AKG programra. A várakozásoknak megfelelően a horizontális csomagok bizonyultak a legnépszerűbbeknek. Kiemelkedően sok támogatási kérelem érkezett az AKG horizontális szántó és ültetvény tematikus előíráscsoportokba. A zonális tematikus előíráscsoportok esetében mind szántó, mind gyep földhasználati kategóriákban a túzokvédelmi és az alföldi madárvédelmi tematikus előíráscsoportokra pályáztak a legtöbben. A vízvédelmi területek közül pedig az erózió-érzékeny szántó tematikus előíráscsoportra érkezett a legtöbb igénylés. Míg az AKG-nál stagnáló kérelemszámot tapasztaltunk, az ÖKO támogatás azonban érzékelhetően népszerűbb az ÚMVP időszakához képest.

Az AKG esetében a kérelmezett területek nagyságát tekintve lényeges különbség van az előző időszak adataihoz képest. A támogatás népszerűsége csökkent, kisebb területekre vonatkozóan nyújtottak be támogatási kérelmet. Ez jó hír lehet azoknak, akik a pontozást el szeretnék kerülni, mert így kisebb lesz a verseny. Azonban mivel egyes tematikus előíráscsoportok népszerűsége kiemelkedően magas, ezért továbbra is lehetséges, hogy bizonyos esetekben mégis sor fog kerülni pontozásra. Legvalószínűbbnek ezt az AKG horizontális szántó tematikus előíráscsoport esetében látom, amelyhez a legtöbb kérelmezett terület tartozik. Az ÖKO támogatás esetében nem csak a kérelmek darabszáma magasabb, mint korábban, de a kérelmezett területek nagysága is emelkedett. Az ÖKO támogatás forráskerete azonban szintén magasabb, mint az ÚMVP-ben volt, biztosan azonban még mindig nem jelenthető ki, hogy nem fog pontozásra sor kerülni.

Akik AKG, vagy ÖKO támogatásokra pályáztak, valószínűleg ősszel, a vetésszerkezet megtervezésekor gondoltak már arra, hogy a tavaszi vetésű növények vetése a támogatásoknak megfelelően történjen majd. A kötelezettségvállalás időszaka ugyanis 2016. január 1-jén megkezdődött, tehát azoknak, akik elnyerik a támogatást, a kiértesítés időpontjától függetlenül már be kell tartaniuk az előírásokat. Sokan érdeklődnek ezért, hogy mikorra várható a támogatói okiratok megérkezése, amelyben megtörténik a nyertes pályázók kiértesítése. A tavaszi munkák megkezdése előtt nagy segítség lenne a gazdálkodóknak, ha biztosan tudnák, hogy elnyerik-e a jogot az öt évre szóló támogatásra és az egységes kérelemben a kifizetési kérelmek benyújtására.