Az európai, de a hazai EIP hálózat megszervezésének is kulcseleme egy portál, ahova regisztrálni lehet. A regisztrációval pedig formálisan is az európai vagy a hazai EIP hálózat tagjává válva már módja lehet mindenkinek, hogy részesüljön az adott hálózat adta előnyökből.


 

Az európai portál már működik, ajánlom mindenkinek a regisztrációt:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en

A magyar portál is készülőben van, várhatóan márciusban élesedik. A Földművelésügyi Minisztérium megbízásából készíti az Agrárgazdasági Kutató Intézet, az előkészületekben és a működtetésben ugyanakkor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai is részt vesz. Javaslom mindenkinek majd a magyar portálra történő regisztrációt is.

Kérdezhetik persze, hogy miért érdemes mindkét hálózathoz regisztrálni. Nem csak egy van? Vagy, most ezt hogyan kell értelmezni? Igyekszem az alábbiakban kicsit tisztába tenni a dolgokat.

 

A magyar EIP hálózat 

Amennyiben egy tagállam elhatározza magát az EIP koncepció megvalósítása mellett, úgy feladata, hogy nemzeti szinten felállítsa és működtesse a hazai EIP hálózatot (kvázi az össz-európai hálózat részeként), illetve ebből a célból, azaz a hálózatosodást támogatandó, létrehozhat egy portált is.

Magyarországon már készül a honlap, amely a nemzeti szintű kapcsolatok építéséhez jelent majd jó alapot. A felületen a nemzeti szintű projektötletek megosztására, és a megvalósításukhoz nemzeti források (VP-ből, GINOP-ból) keresésére lesz lehetőség.

A honlap keresztül emellett folyamatos tájékoztatást is kaphatunk az EU-s fejleményekről, eseményekről is, de a hangsúly inkább a nemzeti szintű összejövetelek szervezésén és kommunikációján, a nemzeti szintű hálózatosodáson, a hazai jó gyakorlatok megosztásán lesz.

 

Az európai EIP hálózat

Ahogy fentebb is írtam, alapvetően a tagállamok feladata az EIP hálózat nemzeti építőkockáinak a megszervezése és elméletileg ezen építőkockák összessége adná az európai EIP hálózatot.

A nemzeti szintű hálózatok elszigeteltsége és a nyelvi különbségek azonban sajnos nem teszik lehetővé, hogy a gyakorlatban is össze lehessen kapcsolni ezeket az építőkockákat. A problémát áthidalandó, ezért a Bizottság szervezett egy közös hálózatot (honlapot), amely az Európa szintű partneri kapcsolatok kiépítésére ad lehetőséget. Az európai szintű projektekbe ezen keresztül lehet bekapcsolódni, itt lehet ilyen projektekre javaslatot tenni. Nemzetközi jó példákat és finanszírozási lehetőségeket lehet megismerni, továbbá naprakész információkat lehet szerezni speciális együttműködési alternatívákról (pl.: fókuszcsoportok), vagy nemzetközi rendezvényekről.

Az európai honlap tehát a nemzetközi együttműködésekre és tapasztalatcserére ad lehetőséget, míg a magyar honlap a nemzeti szintű projektekhez jelent megfelelő kapcsolódási és egyben kiindulási pontot.

 

Aki szeretne, csatlakozhat csak az európai, vagy csak a magyar hálózathoz, de akár mindkettőhöz is. 

Hosszú távon cél a nemzeti EIP hálózatok összekötése és EU-s szintű működtetése. Azonban amíg ez nem valósul meg, javaslom, hogy az érdeklődők csatlakozzanak mindkét hálózathoz.