Tegnap láttak napvilágot azok a közvetlen támogatási összegek, amelyek már a 2015-ös egységes kérelem beadások lezárultát követően, a kérelmezett adatokat alapul véve kerültek kiszámításra. Természetesen ezek az összegek még mindig csak becslésen alapulnak, hiszen a végleges fajlagos összegek kiszámítására csak a helyszíni és adminisztratív ellenőrzések lefolytatását követően nyílik lehetőség, amikor kiderül, hogy az igénylők közül kik lesznek a valódi jogosultak és hány felé kell osztani az egyes jogcímekre elkülönített támogatási borítékokat. De kétségkívül már ezek a számok már pontosabban jelzik a várható támogatási összeget, mint a kérelmezést megelőző, modellezésen alapuló kalkulációk.


A korábbi elvárásokhoz képest sok esetben meglepően alakultak az összegek. A területalapú támogatás, a zöldítési összeg, valamint a fiatal gazdáknak járó kiegészítő támogatás nem módosult érdemben. A SAPS 142,4, a zöldítés 79,4, a fiatal gazda támogatás pedig 66 euró körül alakul majd a friss adatok szerint.

Annál érdekesebb eltérést mutatnak a termeléshez kötött támogatást igénylők kérelmei alapján kalkulált kötött támogatási összegek, amelyek sok esetben a drasztikusan csökkentek, vagy épp nőttek. Népszerűnek bizonyult az igénylők körében a húshasznú anyatehén, a hízottbika, a gyümölcsültetvény, a zöldségnövény és a szemes fehérjenövény támogatás, amelyek egyedenkénti/hektáronkénti összege ennek következtében jelentősen lecsökkenhet.

Kevésbé igényelték viszont a termelők a szálas fehérjenövények támogatását, valószínűleg a támogatáshoz megkövetelt fémzárolt vetőmag előírás következtében. Így ennek hektáronkénti összege közel 70%-kal nőhet a korábban megjósolthoz képest.

Támogatási jogcím                                                                                Fajlagos támogatási összeg
(euró/egyed, euró/ha)

Területalapú támogatás (SAPS)

142,4

Zöldítési támogatás

79,4

Fiatal gazda támogatás

66,0

Termeléshez kötött húshasznú anyatehén támogatás

160,0

Termeléshez kötött hízottbika támogatás

59,2

Termeléshez kötött tejelő tehén támogatás

324,0

Termeléshez kötött anyajuh támogatás

24,2
Termeléshez kötött rizstámogatás

 

622,0

Termeléshez kötött cukorrépa támogatás

512,0

Termeléshez kötött zöldségnövény támogatás

209,0

Termeléshez kötött ipari zöldség támogatás

164,0

Termeléshez kötött gyümölcstámogatás 

294,0

Termeléshez kötött szemes fehérje támogatás

165,0

Termeléshez kötött szálas fehérje támogatás

109,0

A kérelmezett adatokat vizsgálva azonban a legszembetűnőbb, hogy mindezidáig meglepően kevesen használták ki a kistermelői rendszer jelentette egyszerűsítéseket. A 178 ezer kérelmezőből csupán alig több mint 49 ezren jelezték belépési szándékukat. Bár a csatlakozási határidőig, augusztus 15-éig van még hátra pár hét, de az adatok arról árulkodnak, hogy sok gazdálkodó nincsen tisztában a rendszer jelentette előnyökkel és könnyebbségekkel. Mintegy 6 ezer olyan kistermelő van ugyanis, akinek a beadott igénylési adatok alapján anyagi, vagy adminisztratív, ellenőrzési előnyt jelentene a csatlakozás, azonban ezirányú szándékát még nem jelezte. A hiányos tájékozottságot tükrözi továbbá, hogy 772 olyan gazdálkodó is jelezte csatlakozási igényét, aki számára a kistermelői rendszerbe történő belépés egyértelműen negatív hozadékkal bír a támogatási összeg tekintetében. Érdemes ezért augusztus 15-éig mindenkinek újra kiszámolnia, hogy milyen mértékű támogatásra számíthat, és ennek fényében esetlegesen felülbírálnia korábbi döntését a kistermelői rendszerhez való csatlakozást illetően. Az ehhez szükséges alkalmazás a frissített számokkal továbbra is elérhető.