Ennek folytatásaképp januárban, a berlini Zöld Hét keretében a Bizottság panelbeszélgetést szervezett Phil Hogan mezőgazdasági biztossal és további négy EU-s intézményi képviselővel a KAP megújításával kapcsolatos nézetek ütköztetésére, összehangolására.


Ahogy korábban is beszámoltunk róla, tavaly szeptemberben több mint 340 érintett (minisztériumi, szakmaközi és egyéb szervezeti képviselő) ült össze Corkban (Írország), hogy közös álláspontot alakítsanak ki arról, mik jelenleg Európában a közös kihívások a mezőgazdaság, illetve tágabban nézve a vidékfejlesztés területén, javaslatokat téve a vonatkozó közösségi politika átalakítására. Az egyeztetés eredménye volt a második corki nyilatkozat (Cork 2.0 nyilatkozat), amely már hivatalosan is elérhető az Európai Bizottság oldalán magyarul is.

Annak érdekében, hogy a nyilatkozatra épülve a munka elkezdődhessen az Európai Bizottság és Németország január 20-ára a berlini Nemzetközi Zöld Hét mezőgazdasági vásárra (ahol nem mellesleg Magyarország volt a díszvendég), a nyitónapra egy vitaestet szervezett „Észrevételektől a cselekvésig” címmel, öt magas szintű EU-s vezetőt egy asztalhoz ültetve.

Az eseményen ez alkalommal is részt vehettek mind a 28 tagállamból az érintett szervezetek képviselői, különösen, akik a nyilatkozat megfogalmazásában benne voltak. Így mentem ki én is, NAK színekben. Ez alkalommal azonban a továbbiakban szükséges lépésekről már a felelős vezetők egyeztettek, az Ő vitájukat lehetett figyelemmel kísérni. Öt EU-s intézmény képviselője vitázott arról, hogy a döntéshozók mit tudnak tenni azért, hogy megvalósíthassák a nyilatkozat célkitűzéseit. A vitát Heino von Meyer moderálta (OECD), aki a corki konferencián is elnökölt.

Az esten Hogan hangsúlyozta, hogy a corki nyilatkozatban foglalt csapásirányok mentén a jövőben – a 28 tagállam érintettjeivel – közösen kialakításra kerülő konkrét gyakorlati indítványokat maximálisan képviselni fogja Brüsszelben, hogy a közösen meghatározott célok megvalósulhassanak.

Létrehozott egy munkacsoportot, hogy kidolgozzák a lehetőségét egy jóval teljesítmény-orientáltabb támogatáspolitikának, amely a rugalmasság és a szubszidiaritás elvének erősítésével egyben jóval kevesebb adminisztratív terhet is ró a tagállamokra. Szorosan együtt fog működni továbbá a környezetpolitikáért felelős Karmenu Vella európai biztossal a fenntartható vízgazdálkodásért közös stratégia kidolgozásában, ebben fókuszálva majd a tápanyag-gazdálkodási terv készítés fontosságára.

A fentieken túl, az ENRD és az EIP hálózatok is dolgoznak azon, hogy a nyilatkozatba foglalt célkitűzések valóra válhassanak. Előbbi hálózat már listába szedte a lehetséges és szükséges cselekvési irányokat, utóbbi hálózat pedig a nyilatkozat egyik fő témája a digitalizáció kapcsán szervez eseményeket, hogy a témában érdekeltek közötti tapasztalatcserét lehetővé tegye, továbbá a digitalizáció fejlesztésével kapcsolatos véleményeket becsatornázza a Bizottsághoz. Így áprilisban Pozsonyban, júniusban Írországban, októberben Lisszabonban lesz egy-egy rendezvény. A lisszaboninak kimondottan célja, hogy a jelenlegi vidékfejlesztési politikában rejlő innovációt ösztönző lehetőségeket átbeszéljék a résztvevők.

Hogan bejelentette továbbá, hogy cselekvési tervet készítenek az okos városok kialakításával, fejlesztésével kapcsolatban, közösen más biztosokkal (pl.: régiós, közlekedési) kísérletet téve egyben a szinergiák kiaknázására a különböző EU szintű politikák között. Ennek keretében lesz egy pilot projekt okos öko-szociális városok létrehozására is.

A KAP megújítása tehát megkezdődött. Hamarosan társadalmi egyeztetést indítanak a témáról, amelynek keretében várják minden érintett szíves hozzászólását. Idén ősszel ennek eredményeit is alapul véve tesznek majd komolyabb politikai bejelentést a KAP megújításának további lépéseiről.

Egy honlap is készül, amelyen az érdeklődők majd folyamatosan követni tudják fejleményeket a Cork 2.0 nyilatkozattól a megvalósításig.