Az innovációk ugyanakkor eléggé nehézkesen fejlődnek ki, a kutatási eredmények gyakran el sem jutnak a gyakorlati szereplőkhöz, illetve egyáltalán a kutatási témák nem feltétlenül a gyakorlat igényei szerint alakulnak. Ez nem csak Magyarországon, de EU szinten is megfigyelhető probléma.


 

Pár éve ezért az EU előállt egy érdekes koncepcióval (amelyről érintőlegesen már volt szó a korábbi bejegyzésekben). A koncepció szerint az innovációk ösztönzésének kulcsa a kutatók és gazdálkodók között jelenleg tátongó szakadék áthidalása azáltal, hogy a szereplőket egy hálózatba szervezik.

Ezt az egyébként már jelenleg szerveződő hálózatot Európai Innovációs Partnerségnek (röviden: EIP) nevezték el, és azon túl, hogy segítheti általában a kutatók és gazdálkodók közötti kapcsolat kialakulását, olyan hasznos találkozási pont, felület is lehet, amely által lehetővé válik a jó gyakorlatok megosztása, a megvalósítás előtt álló innovációs projektötletekhez a megfelelő együttműködő partnerek és finanszírozási forrás megtalálása, illetve később a kutatási és innovációs eredmények terjesztése.

Megjegyzem itt gyorsan, hogy mivel a koncepció szerint az innovációk kialakulását az katalizálja, ha azokon eltérő tudású és gondolkodású szereplők közösen munkálkodnak, az EIP hálózatához nemcsak kutatók és gazdálkodók, hanem egyéb piaci és nem piaci szereplők is csatlakozhatnak.

A hálózat már Európa szerte szerveződik, és örömmel tapasztalhatjuk, hogy Magyarországon is jól állunk a folyamatokkal. A Földművelésügyi Minisztérium a Kamarával szoros együttműködésben munkálkodik a hálózat felépítésén, illetve később majd a működtetésen is.

Munkámból adódóan, magam is sok tájékoztató szervezésében vettem már részt, nagy az érdeklődés és a lelkesedés a hálózathoz való csatlakozás iránt.

Erősen ajánlom minden aktív, a problémákat nem csak felismerő, hanem a megoldásokat kereső, az innováció iránt nyitott gazdálkodónak és feldolgozónak a lehetőséget.

Most alapozhatjuk meg közösen, hogy a magyar agrárium szereplői a kutatási eredményekből építkezve, új módszerek és megoldások létrehozatalában vegyenek részt, fejlesszék gazdaságukat; az eredményeket elterjesztve a fejlődés országos lefedettséggel valósulhasson meg. Azaz, itthon is felpezsdüljön az innováció.

Folytatás következik…