A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara november 15-én kezdte meg a névjegyzéki szaktanácsadók kötelező alapképzésének lebonyolítását, amelynek első helyszíne Veszprém volt.


Maga a képzés három napot vesz igénybe és idén azok számára kötelező, akik 2013. január 1. és 2015. december 31.-e között kaptak támogatott mezőgazdasági és vidékfejlesztési tevékenységre engedélyt és még nem vettek részt alapképzésen.

A 73/2015 FM rendelet az, amely tartalmazza a névjegyzéki szaktanácsadók képzési kötelezettségére vonatkozó előírást. Az alapképzésre vonatkozóan meghatározza, hogy az engedéllyel rendelkező szaktanácsadók számmára az engedély megszerzését követő év végéig kötelező alapképzésen kell részt venniük és abból sikeres vizsgát tenniük.

Korábban az alapképzést a jelenlegi Herman Ottó Intézet szervezte, utoljára 2013 őszén. A NAK 2014. október 1-től vette át a feladatot az akkor még Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet nevet viselő szervezettől és új alapokra helyezte a képzés megvalósítását.

A korábbi alapképzés e-learninges felkészülésre épült és a vizsgázás is ezen a felületen keresztül történt vagy otthoni vizsgázással, de volt időszak, amikor személyesen, megadott helyszíneken kellett vizsgázni, ahol egy informatikai teremben töltötték ki a kérdéssort a vizsgázók. A tananyag három témakörre épült, az agrárközigazgatás, szaktanácsadási módszertan és számítógépes ismeretek.

A tematika hármas felépítése az új rendszerben is megmaradt, de a tartalmát illetően változott. A módszertan megmaradt, az agrárközigazgatás helyett azonban az intézményi struktúráról, a számítógépes ismeretek helyett pedig a szaktanácsadáshoz kapcsolódó informatikai háttérről összeállított tananyagokról kell számot adniuk a vizsgázóknak.

Maga a képzés három napot vesz igénybe, amelyből az első két napon a szaktanácsadók a tanácsadás módszertanát sajátíthatják el, nem csak a tananyag frontális előadása, hanem egy intenzív kommunikációs tréning keretében, majd a harmadik napon adhatnak számot a felkészültségükről.

A három napot megelőzően a korábbihoz hasonlóan e-learninges felkészülésre is van lehetőség, és próbavizsgázásra is. A harmadik napon ugyanis először az informatikai rendszerekből és az intézményrendszerből vizsgáznak a szaktanácsadók elektronikusan, illetve a módszertanból szóbeli vizsgát kell tenniük a háromfős vizsgabizottság előtt. A vizsga végén azok kapnak sikeres teljesítésről tanúsítványt, akik mindhárom vizsgán legalább 70%-os teljesítményt nyújtanak.

Túl az első három napos képzésen a tapasztalatok igen pozitívak. Az első nap reggelén a megjelentek egymás között még azt fontolgatták hogyan lehetne minél hamarabb végezni, kérdezgették muszáj-e végig maradniuk, mire jó ez nekik? Aztán elkezdődött a 20-20 fős tréning és a kezdeti ellenérzések lelkesedésbe csaptak át. A tréningen egy-egy kivételtől eltekintve – ellenálló mindig marad – valamennyien aktívan vettek részt a különböző feladatok végrehajtásában, és a szituációs gyakorlatokban egyaránt. A lelkesedésük olyannyira megjött, hogy mindkét nap végén a trénerek voltak, akik végül a terembérlet idejének lejárta miatt (pedig egy órát rászámoltak az eredetileg tervezett befejezés idejére) be kellett fejezzék a tréninget.

A vizsgán magam is részt vettem, mint vizsgáztató és bevallom volt bennem némi előítélet azzal kapcsolatban, hogy vajon milyen lesz a felkészültség, és mennyire vették komolyan a szaktanácsadók az egészet. Utólag már kicsit szégyellem is magam emiatt, mert meg kellett állapítanom, hogy az én csoportomban – hasonlóan a tréningen tapasztaltakhoz – egy-két kivételtől eltekintve nagyon komolyan vették a vizsgázók a felkészülést, és a tananyagot szinte betéve tudták. Megnyugtató volt az is számomra, hogy még az az egy-két kevésbé felkészült szaktanácsadó is ismerte a tananyagot, csak esetükben segíteni kellett, hogy előhívjuk a rejtett tudásukat.

A szaktanácsadók többsége is elégedetten ment haza a három napot követően, hiszen a vizsga végén a résztvevők elégedettségmérő kérdőívet is kitölthettek, amelyek feldolgozása alapján a az 1-5-ig terjedő skálával értékelhető pontszámokból (az 5 a nagyon jó) 4,8-ra értékelték a képzést. A megjegyzések részhez írt vélemények szintén csak megerősítették a szervezőket abban, hogy lelkesen folytassák a megkezdett képzéseket, amelyben a SZIE szaktanácsadási szakmérnöki képzését végző szakemberei segítik a NAK csapatát. A következő háromnapos képzés helyszíne Debrecen, kíváncsian várom az ottani tapasztalatokat