A munkavédelmi képviselőt a munkatársak megfelelően lebonyolított választás útján jelölik ki, amely lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató kötelessége.


 

A húsz főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál - amennyiben nem kerül sor munkavédelmi képviselő választásra - a munkáltatónak a törvényben meghatározottak szerint kell a munkavállalókkal tanácskoznia. A munkavédelmi képviselő választására vonatkozó részleteket a Mvt. 70/A. § (1) bekezdés rendezi.

Mi tehát az első teendő, amennyiben a vállalkozás 20 főnél több alkalmazottat foglalkoztat?

 - át kell nézni, hogy a munkáltatónál hatályos Munkavédelmi Szabályzat milyen rendelkezéseket tartalmaz a munkavédelmi képviselőkkel kapcsolatosan, különös tekintettel arra, hogy az új feltételeknek (20 munkavállaló felett már kötelező munkavédelmi képviselőt választani), megfelel-e a Szabályzat, hogy az önálló telephely, részleg vezetőjét megilletik-e azok a munkavédelmi jogosítványok, amelyek megléte esetén munkavédelmi képviselőt kell választani

 - ügyelni kell arra, hogy a munkavédelmi képviselő választást a választási bizottság bonyolítsa le, amely az Munka törvénykönyve üzemi tanács választására vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával jön létre

 - fontos, hogy legyen egy állandó - munkavédelmi bizottság - vagy egy választási bizottság (amely csak a választáskor működik) annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselők munkajogi védelmét jogszerűen el lehessen látni

 - ahol egyáltalán nem volt eddig munkavédelmi képviselő, illetve az újabb szabályok alapján újabb munkavédelmi képviselőket kell választani, a módosítások hatályba lépésétől - 2016. július 8. - számított fél éven belül kell munkavédelmi képviselőt választani. Ahol megfelelő számban vannak képviselők, mandátumuk lejártakor újabb öt évre kell - az új szabályok szerint - a munkavédelmi képviselőket választani.

A munkavédelmi képviselő feladata összefoglalva tehát a vállalkozásnál közreműködő munkavédelmi megbízott munkájának elősegítése.

A törvényi változáshoz tehát alkalmazkodni kell a 20 fő feletti alkalmazotti létszám esetén. 2016. július 8-tól számítva, fél éve van a munkáltatóknak arra, hogy munkavédelmi képviselőt „jelöljenek" ki.