Az AKG pályázati kiírás jelentősen ráirányította a figyelmet a növényvédelemmel foglalkozó szaktanácsadókra, növényvédelmi szakirányítókra. A pályázatok elbírálása során ugyanis előnyt (pontosan 4 pluszpontot) jelentett, ha valaki névjegyzéki szaktanácsadóval állíttatta össze a kötelezettségvállalásait és ezt a pályázati kiírás melléklete szerinti igazolással is alátámasztotta.


 

Emellett az 1. és a 3. tematikus előíráscsoportban további 3 pontot szerezhettek azok is, akik vállalták, hogy növényvédelmi és talajtani szakirányítóval kötnek szerződést.

A pályázati kiíráshoz tartozó fogalomtár pontosan meghatározza mindhárom kategóriát.

1. Szaktanácsadónak csak azokat a személyeket ismeri el, akik szerepelnek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kezelt szaktanácsadói névjegyzékben, nem felfüggesztettek és nem is szüneteltetik a tevékenységüket.

2. Talajtani szakirányítóként ismeri el azokat, akik a NÉBIH talajtani szakértői listájában, vagy a NAK névjegyzékében szerepelnek és a talajtan, tápanyag-gazdálkodás tevékenységre jogosultak.

3. Növényvédelmi szakirányítóként pedig mindazokat, akik az I. forgalmi kategóriájú növényvédőszer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező növényorvosok, vagy aki saját jogán növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végez vagy jogi személy keretében növényvédelmi irányítói tevékenységet folytat. Itt tehát nincs szükség névjegyzékbe való bejelentkezésre.

Növényvédelmi szakirányító tehát lehet névjegyzéki szaktanácsadó, de névjegyzékben nem szereplő növényorvos is. Fontos változás azonban, hogy a növényorvosi tevékenységről szóló rendelet módosítása értelmében 2016. január 1-től már kötelező szerződést kötni minden esetben, vagyis a növényorvos szerződés nélkül nem írhat fel még vényt sem az ügyfél részére.

Sokan tévesen azt gondolhatják, hogy ezek a szerződések is a támogatott szaktanácsadási szerződések közé tartoznak.

Fontos azonban, hogy mindenki tisztában legyen a következőkkel:

  • Támogatott szaktanácsadási szerződéskötésre jelenleg egyáltalán nincs lehetőség. A korábbi uniós források már kimerültek, az új Vidékfejlesztési Program forrásaiból pedig még nem került kiírásra ez a finanszírozási lehetőség.

  • Támogatásra jogosult szaktanácsadási szerződést a korábbi rendszerben sem lehetett közvetlenül a szaktanácsadóval kötni és ez a jövőben is így várható.

  • Eddig egy akkreditációs eljárás keretében kiválasztott, úgynevezett Területi Szaktanácsadási Központtal (TSZK) kötött szerződést az ügyfél és ebben a szerződésben rögzítették, hogy melyik szaktanácsadó fogja közvetlenül a tanácsadást elvégezni.

  • Az új támogatási rendszerben az Unió előírása szerint közbeszerzéssel kell kiválasztani a szaktanácsadási szolgáltatást végző szervezeteket, akik majd szerződést köthetnek az ügyféllel a szolgáltatásra.

  • Támogatás kizárólag olyan szolgáltatás után jár, amelyet névjegyzékben regisztrált szaktanácsadó lát el. Tehát a szolgáltatónak – hasonlóan a korábbiakhoz – a szerződésben olyan szaktanácsadót kell megjelölnie, aki szerepel a NAK által kezelt nyilvántartásban (névjegyzékben).

  • A közbeszerzési eljárás kiírása a szaktanácsadási szolgáltatók kiválasztására 2016 májusára várható, így az, hogy kikkel lehet támogatott szerződést kötni, csak ezután fog kiderülni.

A fentiek alapján tehát a növényorvossal mindenképpen szerződést kell kötni ahhoz, hogy segítsen az ügyfélnek, de ez a szerződés nem vihető be a támogatott szerződések közé. Ugyanez vonatkozik jelenleg a névjegyzéki szaktanácsadókkal kötött szerződésekre is.

A magam részéről arra buzdítok mindenkit, hogy, amennyiben segítségre van szüksége és ismer is olyan szakembert, akiben megbízik, aki már korábban is ellátta a tanácsaival, és akit korábban is megfizetett a szolgáltatásaiért, úgy kösse meg a szerződést. A szerződéskötésben tisztázható a szolgáltatás tartalma, részletei, az érte járó díjazás is. Manapság egy jó szaktanácsadó az ügyfél részére higgyék el „aranyat ér!”, hiszen legyen az szakmai kérdés, vagy adminisztratív eljárás, a szaktanácsadó segíthet akár a hozamai növelésében, akár a megtermelt áruja értékesítési csatornáinak feltérképezésében, de az is lehet, hogy a szaktanácsadója talál olyan pénzügyi forráslehetőséget, amelynek felkutatására a napi leterheltsége mellett nincs ideje a gazdálkodónak. Egy jó szaktanácsadó ismeri a támogatási lehetőségeket, a pályázati feltételeket, akár a pályázat beadásában is segíthet, de kereshet egy jó pályázatírót is. Mindemellett figyelmezteti az ügyfelet a különböző határidőkre, kötelezettségek teljesítésére, adminisztrál és más olyan tevékenységet is ellát, amit a gazdálkodó maga nem tud megtenni, vagy nincs erre már ideje.

A felsoroltakból is jól látszik, hogy egy szaktanácsadó alkalmazásával mekkora munkateher kerül le a gazdálkodóról. Emiatt is fontos, hogy a szaktanácsadókat ne csak akkor keressék, ha a szolgáltatásuk díjazása mögött támogatási lehetőség is van, a kiadások ugyanis többszörösen megtérülnek például úgy, hogy egy ellenőrzés során a termelőnél mindent rendben találnak, és nem kell súlyos összegeket kifizetni valamilyen kötelezettség elmulasztása miatt.