A NAK által kezelt szaktanácsadói névjegyzékbe egyre több szaktanácsadó jelentkezik be, így a gazdálkodók számára is egyre nagyobb a választási lehetőség, ha szakértelemre van szüksége a tevékenységéhez.


A névjegyzékbe bekerülni nem nehéz abban az esetben, ha valakinek megvan a 12 szakterület valamelyikéhez szükséges felsőfokú végzettsége, illetve a szakterületen belüli 5 éves szakmai tapasztalata és „tiszta” erkölcsi bizonyítványt is fel tud mutatni. Néhány szakterület esetében további feltételeket is teljesíteni szükséges (így például földügyekre csak olyan tanácsadó kaphat engedélyt, aki földügyi igazgatásban eltöltött legalább 5 év gyakorlatot tud igazolni). Az engedélyezési folyamathoz mindemellett egy bővített szakmai önéletrajzot is csatolni szükséges. A jelentkezés, vagy regisztráció pedig elektronikus úton történik, majd postai úton is el kell juttatni a dokumentumokat a NAK Szaktanácsadási csoportjához. Ezután már csak 21 napot vár a jelentkező – ennyi ugyanis az elbírálási idő, ha nincs hiánypótlási felszólítás – és máris szaktanácsadóvá válik.

Vannak azonban kizáró okok, három is, amelyek fennállása esetén nem lehet bekerülni a névjegyzékbe. Nem kaphat tehát engedélyt olyan jelentkező, aki ugyan a szakmai feltételeknek megfelel, de:
   1. közpénzből finanszírozott ellenőrző tevékenységet folytat (tehát pl. falugazdász, vagy MVH-nál dolgozik), vagy
   2. a termeléshez szükséges inputanyag forgalmazó cég tulajdonosa, alkalmazottja és emellett az értékesítéshez kapcsolódó ügynöki tevékenységet folytat (pl. növényvédőszer értékesítésével foglalkozik), vagy
   3. valamilyen termelő-értékesítő szervezet tulajdonosa, tagja, vagy alkalmazottja és tanácsadási tevékenységet is folytat ennek keretében.

Akinek a fentieket figyelembe véve sikerül bekerülnie a névjegyzékbe, a bennmaradáshoz képzési kötelezettséget kell teljesíteniük. Ez három részből áll:
   1. Az első az alapképzés, ami három (úgy tűnik, hogy a hármas felsorolás végig jellemzi a rendeletet) témakörre épül: módszertan, intézményi struktúra, valamint informatikai háttérhez kapcsolódó ismeretek. Ezek mindegyikére legalább 70%-os teljesítéssel szükséges sikeres vizsgát tenni. Alapvetően azok számára kötelező, akik még nem rendelkeznek ilyen végzettséggel. A képzés abszolválásának határideje az engedély megszerzésének évét követő év vége.
   2. Támogatott tevékenységet csak azok a szaktanácsadók tudnak végezni, akik az EMVA rendeletben és a Vidékfejlesztési Programban is szereplő, a szaktanácsadásban választható tématerületek közül legalább háromra sikeres – azaz 70%-os – vizsgát tesznek. Ez egy e-learninges felkészítést követő személyes vizsgával teljesíthető.
   3. A rendelet értelmében szakterületenként évente maximum 2 kötelező továbbképzést is előírhat a NAK, vagy az Irányító Hatóság (IH).
   4. A korábbi gyakorlatnak megfelelően meghatározott kreditpontok gyűjthetőek szakmai rendezvényeken való részvétellel. Kreditpont azonban csak az után a szakmai rendezvény után jár, amelyet a szervezők bejelentenek a NAK Szaktanácsadási csoportjához és azt a csoport el is fogadja és a szaktanácsadókat erről ki is értesíti.

A szaktanácsadóknak tehát figyelniük kell a kötelezettségek teljesítésére, ugyanis a nem teljesítők esetében a NAK a kötelezettség teljesítéséig, de legfeljebb egyéves időtartamra felfüggeszti a szaktanácsadó tevékenységét. Ha a szaktanácsadói tevékenység felfüggesztésének időtartama alatt a szaktanácsadó nem pótolja elmulasztott kötelezettségét, a szaktanácsadói engedélye visszavonásra kerül.

Mindemellett a szaktanácsadóknak arra is figyelniük kell, hogyha már megkapták az engedélyüket és aktív szaktanácsadóként szerepelnek a névjegyzékben, de időközben az összeférhetetlenségi okok közül valamelyik felmerül, a tevékenységüket szüneteltetniük kell, amit nekik szükséges bejelenteniük a NAK-hoz.