A 2016-os kérelmezési évtől kezdődően - a Bizottság egyszerűsítési célkitűzéseinek eredményeképpen - bevezetésre kerül az előzetes ellenőrzés intézménye.


 

Ennek keretében az MVH május 15-ét követően (idén május 17-lesz az ünnepek miatt) leellenőrzi az addig beérkezett egységes kérelmek tartalmát, és amennyiben megállapítja, hogy a bejelentett táblák, valamint állategyedek tekintetében valószínűsíthetően meg nem felelés miatti eljárás lefolytatása lenne indokolt, úgy erről a megállapításáról 26 naptári napon belül értesíti a gazdálkodót. A gazdálkodó az értesítésben foglaltakat mérlegeli, és amennyiben valóban mulasztás, vagy hiba áll fenn, úgy azokat a május 15-i határidőt követő 35 naptári napon belül jogkövetkezmények nélkül módosíthatja, valamint módosításnak nem minősülő változtatásokat eszközölhet, így elkerülheti az esetleges szankciót.

Fontos kiemelni, hogy szankciómentes módosításra csak az értesítésben foglalt hiányosságok, vagy hibák esetében van módja a gazdálkodóknak (más módosítások a szankciós időszakban az ismert szankcióval tehetőek).
Egyelőre nem véglegesen eldöntött, hogy milyen esetekre terjed majd ki az előzetes ellenőrzés, de várhatóan minden olyan esetben értesítenének, amikor a gazdálkodók egymásra rajzoltak (SAPS, EFA, stb).
Ez egy nagyon jó lehetőség, hogy a gazdálkodók elkerülhessék a szankciót, hiszen az MVH idő előtt figyelmezteti őket az esetleges hibákra, és minden következmény nélkül javíthatják azokat. Sajnos a fenti szűk határidőket a Bizottság szabta, ezért azon módosítani nem tudunk. Néhány gazdálkodó esetében előfordulhat, hogy az MVH az értesítést csak a számára előírt határidő vége felé küldi meg (június 12. lesz idén a határidő), így ezen gazdák számára a módosításra rendelkezésre álló időintervallum igen rövid lesz (idén június 21-ig, legrosszabb esetben 9 nap).

Érdemes ezért minden közvetlen támogatásra kérelmet beadó gazdálkodónak résen lennie ebben az időszakban, hogy időben reagálhasson az MVH figyelmeztető üzenetére. Kár lenne ezt a lehetőséget bárkinek is elszalasztania.

A jogszabályban foglalt kérelmezési, módosítási, kifizetési időszakok kezdő és végső határidejének áttekintéséhez segítségül álljon itt egy összefoglaló táblázat: