Jóllehet az ipszilonok döntően közép- és felsőoktatásban résztvevő tanulók, fogyasztási és vásárlási szokásaiknak ismerete döntő fontosságú, hiszen pár éven belül az ő igényeikhez igazodó marketing eszközöket kell alkalmaznunk.


Az Y generáció egyre nagyobb befolyást gyakorol a fogyasztás szerkezetére, köréjük kezd kiépülni az új élmény alapú vásárlás. Egyesek szerint nehéz őket meghódítani, bonyolult fogyasztói réteget képviselnek, akik összetett szempontok mentén végzik fogyasztásaikat.

Jellemző rájuk az impulzusvásárlás, valamint a komplex élményszerzés, ugyanakkor egyes termékek - főként a mindennapi fogyasztási cikkek - esetében árérzékenységet mutatnak. Meghatározó szempontok számukra a fenntarthatóság, a környezettudatosság és a társadalmi felelősségvállalás. Egy hagyományos vásárlási kontextusban is fontos számukra, hogy ne csak egy terméket, hanem egy komplex élményt kapjanak, ami ideális esetben interaktív technológiai elemeket is tartalmaz. Továbbá ebben az élmény csomagban hangsúlyos szerepet kapnak a cég által vallott értékek, amelyek ideális esetben összecsengenek a generáció értékrendjével. Az élelmiszerek esetében viszont kevésbé fontos számukra a fenntarthatóság és a környezetvédelem, ám annál jelentősebb a márka. A generáció által fogyasztott tipikus termékek az energiaitalok, chips, gabonapelyhek, müzlik, rágógumi és a különböző üdítők.

Nem meglepő módon esetükben a legjellemzőbb az online vásárlás - akár külföldi webshopokból -, viszont az online élelmiszer-vásárlás még körükben is alacsony gyakoriságot mutat (7 százalék). Kritikusak a vásárlás helyével és módjával kapcsolatban, előszeretettel járnak utána a részleteknek, használják az összehasonlító oldalakat és döntéseik meghozatalában fontos a barátok, ismerősök véleménye. Az újdonságokra nyitottak és korai felhasználókként a fogyasztói társadalom jelentős húzóerejét adják; az általuk vásárolt terméket vagy szolgáltatást az idősebb generációk is átvehetik, a trendek átszivárognak (pl. internet, okostelefon). 

A néhány év múlva aktív keresettel és önálló vásárlási -, fogyasztási döntéssekkel rendelkező ipszilon generáció jellemzői körvonalazhatók, amelyeket a sikeres marketing stratégiák, fejlesztések során érdemes figyelembe venni.

Forrás: Termékmix