A kertészet hazánkban az agráriumot tekintve, egy jelentős ágazat. A növénytermesztés kibocsátását tekintve, 2014-ben a kertészet kibocsátása 20%-kal részesedett a teljes kibocsátásból. Nemcsak értékteremtő képességénél fogva, hanem a kertészeti ágazatban foglalkoztatottak száma miatt is fontos ágazat a magyar agráriumban.

A Vidékfejlesztés Programban, amely a 2014-2020-as időszakra vonatkozik, éppen ezért kaptak fontos és kiemelt helyet a kertészet korszerűsítés pályázatai, nem hiába kerültek ezen felhívások a támogatási ciklus elején meghirdetésre. A kertészet egy szerteágazó szakma. A zöldség-gyümölcs termesztésén túl, ide soroljuk a gyógynövény-, a gomba-, a dísznövény-, hajtatásos-, és még a vetőmagtermesztést is. A szerteágazó jellege miatt, a hazai kertészeti ágazat fejlesztésére dedikált források ennek megfelelően kerülnek majd szétosztásra, a pályázók között.

Az egyik talán legfontosabb pályázati forma, a kertészet korszerűsítése témakörben – az ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével. A pályázati felhívás során, 19 milliárd forint támogatás kerül szétosztásra, várhatóan 300 db pályázati projekt keretében.

A kertészet korszerűsítésén belül, a gomba ágazat hazánkban elkülönített pályázati forrásokat hívhat le, mintegy 22 milliárd forint értékben. A gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítését támogató felhívás során, várhatóan, előzetes számítások alapján, 250 projektet támogat majd az elkövetkezendő évekbe.

A hazai gyógynövény ágazat egy nehéz sorban lévő kertészeti tevékenység, amelynek fejlesztésére a jelenlegi kertészeti korszerűsítés felhívásnál lehetőség nyílik. Kertészet korszerűsítésen belül, a gyógy- és fűszernövény termesztés című felhívás megvalósítása során, 3 milliárd forint kerül az ágazathoz, amelyből előzetes számítások szerint 100 pályázat kerül majd támogatásra.

Nagyon fontos ágazat a kertészeten belül is, a hajtatásos növénytermesztés. Ilyen termesztési módnál, viszonylag kis felületen, igen jelentős gazdasági érték termelhető, jelentős élőmunka ráfordítással, mindemellett jelentős beruházás árán. A kertészet korszerűsítés pályázati „csomagban” ez az ágazat is elkülönített pályázati forrást kapott, amelynek címe: üveg- és fóliaházak létesítése, azok energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével. Ebben a témakörben 22,5 milliárd forint áll a pályázók rendelkezésére, amelyből, előzetes számítások szerint 350 projekt támogatható majd.

A fenti pályázatokra a jelentkezési, projekt indítási időszak március elején elindult. Itt a lehetőség arra, hogy a kertészetben dolgozók, üzemeik, gazdaságuk fejlesztésére jelentős, vissza nem térintendő segítséget kapjanak. A pályázaton nyertes projekteket 24 hónapon belül meg kell valósítani, ami betartása érdekében, nagyobb beruházások esetén, igencsak gyors megvalósítást jelent.

A pályázati felhívások, és elvárások teljesítéséhez, megfelelő körültekintéssel kell eljárni, és pontos munkára van szükség ahhoz, hogy a projekt támogatottá váljon.

A kertészeti ágazat elkülönített forrásai megteremtik annak lehetőségét, hogy az ágazat, és azon belül is, egy-egy üzem növelje termelésének hatékonyságát, illetve modernizálja azt. Ez a folyamat, a jelenlegi piacon elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kertészetek, külföldi versenytársaikkal szemben is fel tudják venni a versenyt. Ezzel együtt, a kertészeti ágazat számos termékének piacát sújtja az orosz embargó is, amely feloldása egyelőre még nem látható.

A Vidékfejlesztési Program teljes forrás mennyisége biztosíthatja a fent említett modernizációs folyamatot, használjuk azokat okosan.

Benedek Borbála
Kertészmérnök, növényorvos