A közelmúltban változott meg a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet.

A változás eredményeként változtak a tűzoltó készülékekre vonatkozó szabályok.

A rendelet 107.§ 1. bekezdése alapján a tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön, illetve a tehergépkocsiból és pótkocsiból, valamint nyerges vontatóból és félpótkocsiból álló járműszerelvényen, amelynek megengedett legnagyobb össztömege

a) meghaladja a 3500 kg-ot, de legfeljebb 12 000 kg 1 db legalább 6 kg-os

b) meghaladja a 12 000 kg-ot 1 db legalább 12 kg-os vagy 2 db legalább 6 kg-os

A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, szabványos, por oltóanyagú hordozható, porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani a járműtűz eloltására.

Az autóbuszon a járműtűz eloltása érdekében a következő előírásokat kell betartani:

a) 30 személy befogadóképességig 1 db legalább 3 kg-os

b) 31–100 személy befogadóképesség között 1 db legalább 6 kg-os

c) 100 személy befogadóképesség felett 1 db legalább 12 kg-os vagy 2 db legalább 6 kg-os,

A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, szabványos, por oltóanyagú hordozható, porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

A veszélyes anyagot szállító járművön a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó jogszabályban előírtaknak megfelelő, de legalább az első bekezdés szerinti tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Fontos szabály még az is, hogy a porral oltó tűzoltó készüléket függőlegesen vagy a függőlegestől legfeljebb 15 fokos szöggel eltérő helyzetben kell a járművön készenlétben tartani.

Amennyiben a megfelelő járművön, nincs megfelelő tűzoltó készülék, akkor a hatóság bírságot szab ki, mert a jelenlegi szabályozás szerint a bírság kiszabása kötelező. A bírság mértéke 20.000 forinttól 50.000 forintig terjedhet.

A tűzoltó készülék karbantartásának hiánya esetén szintén tűzvédelmi bírságot kell kiszabni, melynek mértéke 10.000 forinttól 30.000 forintig terjedhet.

Egy tűzoltó készülék beszerzési ára pár ezer forint, és ha baj van, akkor nagy hasznát vehetjük. Érdemesebb tehát inkább betartani a megváltozott előírásokat.

Benedek Borbála
Kertészmérnök, növényorvos