A támogatásigénylések idején a gazdatársadalmat leginkább foglalkoztató kérdés, hogy milyen összegű támogatásra számíthatnak majd az elkövetkezendő évben. Érthető is ez, hiszen egy üzleti terv, illetve egy jövedelmező gazdaság vetésszerkezetének kialakításához tudni kell, miből gazdálkodhat az ember.

A változó Közös Agrárpolitika, az új jogcímek bevezetése, újabb követelmények előírása, azok szankcionálása éppen elég bizonytalansággal sújtja a gazdálkodókat, érthető tehát, hogy legalább az előírások ellentételezéseként várható támogatási összegeket szeretnék tisztán látni.

Erre kínál megoldást a NAK napokban megjelent támogatás kalkulátora, amely a gazdaság vezetőjének adatait, valamint a növénytermesztéssel és állattenyésztéssel kapcsolatos adatok megadását követően összesíti, milyen nagyságrendű közvetlen támogatásra számíthat a gazdálkodó, amennyiben teljesíti az egyes jogcímek előírt feltételeit. A kalkulátor csak közvetlen támogatásokkal, azaz uniós finanszírozású jövedelempótló támogatásokkal számol, így a területalapú SAPS, a zöldítésért járó támogatás, a fiatal gazdáknak járó kiegészítő támogatás, valamint egyes növények termesztése, illetve állatok tartása után termeléshez kötötten járó támogatásokkal.

Nem utolsó sorban arra is hivatott ez a kalkulátor, hogy azon gazdálkodók számára, akik fontolgatják a kistermelői támogatási rendszerhez történő csatlakozást, iránymutatásként szolgáljon. Segítségével ugyanis előre jelezhető a kistermelői rendszer keretében várható támogatás összege, így könnyedén eldönthető azok számára is, akik mind ez idáig hezitáltak, hogy melyik rendszer tartogat számukra nagyobb hasznot.

Természetesen az eredményül kapott összeg előzetes becslésen alapul, ezért annak tudatában kell felhasználni, hogy a gazdálkodó számára ténylegesen megállapított összeg majd a feltételeknek való megfeleléstől, az igénylők számától, jogosult területtől és állatlétszámtól, valamint az árfolyam alakulásától is függ. Mindent egybevetve, a kalkulátor a bizonytalansági tényezők ellenére is jó előrejelzőként szolgál a várható támogatások meghatározásához.

Palakovics Szilvia
Agrárpolitikai Szakértő