A kis terülten és e mellett nem jelentős számú állatot tartó gazdaságok számára fontos döntést kell hozni, mivel 2015 augusztus 15-ig lesz lehetőségük belépni az EU által finanszírozott közvetlen támogatási rendszer kisgazdaságokat megcélzó, minden más közvetlen támogatást egyösszegű kifizetés formájában biztosító elemébe.

Azt hiszem minden érintett érzékeli, hogy a támogatási helyzet fokozódik! A gazdablog egyik írásában is lehetett már tájékozódni az egyik idei évben megjelenő új elemről, mégis a végleges jogszabály ismeretében érdemes lehet összefoglalni a döntés során mérlegelendő szempontokat.

A kis terülten és e mellett nem jelentős számú állatot tartó gazdaságok számára fontos döntést kell hozni, mivel 2015 augusztus 15-ig lesz lehetőségük belépni az EU által finanszírozott közvetlen támogatási rendszer kisgazdaságokat megcélzó, minden más közvetlen támogatást egyösszegű kifizetés formájában biztosító elemébe. Ezt követően már csak kilépni lesz lehetőség, amely nem azt jelenti, hogy ekkortól nem kaphat közvetlen támogatást, viszont minden egyes, korábban bevitt jogcímet ismét külön kell igényelni.

Ez a támogatási forma elsősorban az adminisztratív terheket kívánja csökkenteni mind a gazdák mind a végrehajtás oldaláról. A belépési feltétel legalább 1 hektár SAPS jogosult terület, amely egyébként is feltétele minden területalapú EU közvetlen kifizetésnek. Tehát igazából csak azon gazdálkodók nem tudnak csatlakozni, akik úgy foglalkoznak kizárólag állattartással, hogy eközben egyetlen hektár SAPS jogosult területtel sem rendelkeznek. Ebben az esetben anyajuh, hízott bika, tejelő tehén illetve anyatehén tartása esetén van módjuk EU forrású közvetlen támogatást csak a termeléshez kötött állattartáshoz kapcsolódó támogatások útján igénybe venniük. Ezen felül számos nemzeti támogatás is rendelkezésre áll, amelyek ráadásul más állatfajok esetében is igénybe vehetőek.

Visszakanyarodva a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszerhez fontos még hangsúlyozni, hogy a kisebb adminisztratív terhek mellett a támogatás feltételéül szolgáló kötelezettségek terén is könnyítést jelent. A kapcsolódó MVH közlemény alapján: „A kistermelői támogatási rendszerben résztvevő mezőgazdasági termelőknek nem kötelező a zöldítés követelményeinek betartása, illetve a kistermelői támogatási rendszer által kiváltott területalapú támogatási rendszer jogcímeinél a kölcsönös megfeleltetés betartása nem kerül ellenőrzésre, meg nem felelés esetén nincs szankció.”

Fontos kérdés továbbá, hogy milyen kötelezettséget kell betartani a kistermelői támogatás kifizetése érdekében. A sikeres belépést követően legalább a 2015-ben az egységes kérelemben bejelentett területnagyságon kell a 8/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 8. pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységet végeznie. Ez történhet ugyan azon vagy akár más területen is, a lényeg, hogy SAPS jogosult – tehát például 0,25 ha-nál nagyobb táblákból tevődik össze – és legalább azonos nagyságú legyen. Viszont a kistermelői támogatási rendszerbe bevitt – 2015-ben termeléshez kötött támogatásra jogosult – állategyedek esetében nincs sem birtokon tartási vagy pótlási kötelezettség.

Végül még szót kell ejteni a kistermelői támogatási összegre vonatkozó kerekítési szabályról. Ugyanis amennyiben a SAPS jogosult terület és termeléshez kötött netán a fiatal mezőgazdasági termelők támogatása alapján számított támogatás összege nem éri el az 500 EUR-t abban az esetben a kistermelői támogatás összege felkerekítésre kerül 500 EUR-ra. Ha közvetlen támogatás(ok) összege 500 és 1250 EUR közé esik, abba az esetben a kistermelő támogatási összeg megegyezik a közvetlen támogatás(ok) összegével. Végül meg kell említeni még azt a lehetőséget is, ha a közvetlen támogatás(ok) összege meghaladná az 1250 EUR-t, abban az esetben az 1250 EUR feletti résztől elesik a belépő.

Szerencsére a jogszabály alkotók a dilemma eldöntését egy a NAK illetve az AKI honlapján hamarosan megjelenő web-kalkulátor útján is támogatják, hogy ne csak a kockás füzetek teljenek. Legvégül arra külön is fel kell hívni a figyelmet, hogy az egyes jogcímekhez tartozó fajlagos támogatási összegek a 2015. évi Egységes Kérelem adatok és ENAR állatlétszám adatok alapján július 1-ig még változhatnak, amely befolyásolhatja a belépési döntést, tehát érdemes és ajánlott július 1 után a bejelentési határidő előtt ismét újraszámolni!

Molnár András
Agrárközgazdasági kutató