A gazdálkodók az idei egységes kérelembeadás kezdetétől jelezhetik, hogy részt kívánnak venni a kisgazdaságok egyszerűsített támogatási rendszerében, amelyet a SAPS rendszer alternatívájaként választhatnak. De vajon kinek éri meg ilyen döntést hozni és mik a rendszer valódi előnyei?

Várhatóan a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer nevet kapja az az egyszerűsített támogatási forma, amelynek keretében minden más közvetlen támogatást helyettesítő évenkénti, egyösszegű támogatást kaphatnak a csatlakozó gazdálkodók. A kistermelői támogatási rendszeren belül legalább 500, legfeljebb 1250 euró támogatás vehető igénybe. A gazdálkodó számára járó összeget a SAPS, a zöldítés, a fiatal gazda támogatás és a termeléshez kötött támogatás figyelembe vételével számolják ki 2015-ben, majd ezt követően minden további évben erre a támogatásra lesz jogosult, amíg a rendszerben marad. Még akkor is ezt a számára megállapított összeget kapja, ha a támogatás meghatározásakor, 2015-ben fiatal gazda volt, amiért járó támogatása beszámításra került az összegébe, de a következő évben már nem számítana fiatal gazdának. Ugyanez érvényes a termeléshez kötött támogatásokra is, vagyis amennyiben 2015-ben kötött támogatásra jogosult, de a következő években már nem lenne az (pl. eladja az állatait, nem termeli az adott kultúrát többé), megállapított támogatása akkor is változatlan marad. A rendszerben maradás egyetlen feltétele ugyanis, hogy azt a területnagyságot megőrizze, ami után 2015-ben közvetlen támogatásait kiszámították. Még csak az sem szükséges, hogy jogosult területei ugyanott helyezkedjenek el, csupán a belépéskor figyelembevett összterület meglétéről kell gondoskodnia. Amennyiben újabb területek vásárlásával bővíti gazdaságát, és már nem éri meg a rendszerben maradnia, a következő egységes kérelembeadás alkalmával átjelentkezhet a normál rendszerbe.

Annak a gazdálkodónak, akinek ezeken a közvetlen támogatási jogcímeken 500 eurónál kevesebb támogatása lenne, de úgy dönt, hogy csatlakozik a rendszerhez, annak 500 euróra felkerekítik a támogatását. Ezeknek a legfeljebb 2,2 hektáros gazdaságoknak tehát elsősorban egyértelmű anyagi előnyt jelent a rendszerbe való belépés, hiszen az alaptámogatási rendszerben (SAPS rendszer) kisebb támogatásra tehetnének szert. Másodsorban nem szabad megfeledkezni a rendszer nyújtotta egyéb előnyökről sem. A kistermelői támogatási rendszeren belül nem kell betartani a zöldítés szabályait. Tekintve, hogy a zöldítés két előírása csak 10, illetve 15 hektár szántómérettől érvényes, itt egyértelműen az állandó gyepterület fenntartása alól élveznek valódi kivételt a kisebb gazdálkodók. Amennyiben tehát állandó gyepterülettel rendelkeznek, azt szabadon, szankció nélkül alakíthatják át más hasznosításúvá. Továbbá a kölcsönös megfeleltetés (KM) elleni vétség esetén sem csökkenthető ez a támogatási összeg. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy a kistermelői rendszerben résztvevő gazdálkodók következmények nélkül figyelmen kívül hagyhatják a KM előírásait. Habár az egyösszegű támogatását nem csökkenthetik, de hatósági ellenőrzés esetén a vétséget szankcióval sújthatja a hatóság. További hozadéka a rendszernek, hogy 2016-tól a résztvevők számára egyszerűsödik a kérelembeadás is. Ezzel az előnnyel ismét azok számolhatnak, akik a SAPS-on felül más kiegészítő támogatást is igénybe vettek (fiatal gazda, kötött támogatás). A következő évek kérelembeadásakor ugyanis csak a rendszerben maradás szándékát kell jelezni, majd megjelölni azt a területnagyságot, amivel 2015-ben csatlakozott, illetve azok hasznosítását. Vagyis ha egyéb kiegészítő támogatásokat is figyelembe vettek az egyösszegű támogatása kiszámításakor, akkor annak igénylését nem kell újra elvégezni és nem szükséges a jogosultságot iratokkal alátámasztani (pl. vetőmag minősítési bizonylat feltöltése, fémzárolt vetőmag beszerzésének igazolása, ENAR számok feltöltése).

Akinek 500 euró feletti, de 1250 euró alatti e támogatások összege, az ugyanazt a támogatási összeget tudja igénybe venni a kistermelői rendszeren belül is. Ezen gazdálkodók tehát anyagi előnnyel csak akkor számolhatnak, ha 2015-ben – a fentebb leírtak szerint – fiatal gazda támogatásra, vagy termeléshez kötött támogatásra jogosultak, de a következő években valamilyen oknál fogva ez a jogosultságuk megszűnne. Hiszen ekkor az egyösszegű támogatásba beszámítva továbbra is kapják ezeket a kiegészítő támogatásokat. A rendszer nyújtotta további előnyöket (zöldítés alóli mentesség, KM vétség esetén nem csökken a támogatása, egyszerűbb kérelembeadás) természetesen ők is élvezhetik.

Várhatóan lesznek olyan gazdálkodók is, akiknek közvetlen támogatásai meghaladják az 1250 eurót, ám mégis úgy döntenek, hogy csatlakoznak a kistermelői támogatási rendszerhez, vállalva ezzel azt, hogy csak 1250 eurót vehetnek kézhez közvetlen támogatás címén. Első hallásra ésszerűtlennek tűnik, azonban annak, aki hosszú távon gondolkodik, perspektívát jelenthet a rendszer. Elképzelhető, hogy a rendszer nyújtotta további előnyök olyan méretet öltenek, hogy megéri kismértékű veszteség fejében csatlakozni a rendszerhez. Így például ha valaki állandó gyeppel rendelkezik, amivel a jövőben más céljai vannak, ezért nem szeretné gyepként megőrizni azt. De lehetséges, hogy az egyszerűbb kérelembeadás sarkall valakit arra, hogy néhány euróról lemondjon többévi kényelemért cserébe. Ésszerű opciónak tűnik továbbá annak a gazdálkodónak is, aki 40 éves korához közelít, vagy már közel 5 éve gazdálkodik, hiszen így tovább élvezheti a fiatal gazdáknak járó kiegészítő támogatást.

Érdemes megjegyezni, hogy a rendszerben felvehető egyösszegű támogatás csak a közvetlen támogatásokat helyettesíti. Vagyis akik csatlakoznak, azok ezen felül továbbra is igényelhetnek egyéb forrásból nyújtott támogatásokat, így pl. az átmeneti nemzeti támogatást, deminimist, állatjóléti támogatásokat, amelyek összege a kisgazda támogatáson felül értendő.

A NAK honlapján már elérhető egy támogatás kalkulátor, aminek segítségével mindenki kiszámolhatja és a rendszer előnyeinek ismeretében eldöntheti, megéri-e csatlakoznia. Fontos, hogy az érintettek megfontolt, hosszú távú célokat is szem előtt tartó döntést hozzanak, hiszen a rendszerhez csak idén, legkésőbb 2015. augusztus 15-ig lehet csatlakozni.

Palakovics Szilvia
Agrárpolitikai Szakértő